Nieuwe EU regelgeving

Europese droneregels voor piloten die met modelvliegtuigen vliegen
Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het vliegen met een modelvliegtuig of drone. Zo moet u zich bijvoorbeeld gaan registreren als exploitant.

Vliegt u met (zelfgebouwde) radiografisch bestuurde vliegtuigen of helikopters? Dan leest u hier aan welke regels u zich straks moet houden.
De nieuwe regels voor vliegen met drones gelden straks in de hele EU.

Voor de modelvliegverenigingen wordt een vergunningensysteem opgezet die alleen geldig is in Nederland. Tot die tijd blijft de Regeling modelvliegen van toepassing.

Modelvliegen in verenigingsverband
Tot uiterlijk 31 december 2022 blijft voor het modelvliegen in
verenigingsverband de nationale Regeling modelvliegen voor u
van toepassing en zijn de Europese regels dus nog níet voor u
van belang.


Vergunningen voor modelvliegverenigingen
De Europese regels geven de Lidstaten tot uiterlijk 31 december
2022 de tijd om een vergunningensysteem te ontwikkelen voor
modelvliegverenigingen en om die vergunningen uit te geven.
De komende tijd zullen de eisen worden opgesteld die aan de
vergunning voor modelvliegverenigingen gesteld gaan worden.
Die vergunningen zullen dan alleen voor de modelvliegverenigingen in Nederland geldig zijn. De vergunning gaat niet in
een andere Lidstaat gelden. Nadat uw vereniging zo’n vergunning
heeft, is de vlucht die u maakt met uw modelvliegtuig een operatie
in de specifieke categorie. Vanaf 1 januari 2023 komt de Regeling
modelvliegen te vervallen.

Verplichte registratie
Vanaf 31 december 2020 bent u verplicht om u online te registreren
als exploitant bij de RDW. U doet dit door een exploitantnummer
aan te vragen. Dat kan als persoon of als organisatie. Indien de
modelvliegvereniging zich als exploitant registreert, krijgen de
modelvliegtuigen van alle leden hetzelfde exploitantnummer.
Als u buiten verenigingsverband gaat vliegen dan moet u zichzelf
registreren als exploitant. Het exploitantnummer dat u van de RDW
ontvangt, moet u zichtbaar aanbrengen op al uw modelvliegtuigen
en drones, bijvoorbeeld door een sticker of brandplaatje. Bestuurt u
een modelvliegtuig dat minder weegt dan 250 gram en geen camera
heeft? Dan is registratie niet nodig
De regels voor modelvliegen buiten verenigingsverband
Als u na 31 december 2020 met uw modelvliegtuig níet in verenigingsverband vliegt, dan gelden de Europese regels voor u.


Algemene Europese regels
Nieuwe regels gericht op de risico’s van de vlucht
De nieuwe Europese regels zijn gebaseerd op het risico van de vlucht
met een specifieke drone. Dat risico hangt bijvoorbeeld af van het
gewicht van uw drone, uw kennisniveau en de locatie waar u wilt
vliegen. De regels gelden voor alle dronevluchten, behalve als u
binnenshuis vliegt of als u vliegt met een speelgoeddrone.


Drie categorieën: Open, Specifiek en Gecertificeerd
De nieuwe regels zijn opgedeeld in drie categorieën: Open,
Specifiek en Gecertificeerd. Waarschijnlijk valt u als modelvlieger
in de Open categorie.
• Open categorie
In de Open categorie vallen dronevluchten met een laag risico,
bijvoorbeeld vluchten met een lichtgewicht drone waarbij niet
over mensenmenigten wordt gevlogen.
• Specifieke categorie
Onder de Specifieke categorie vallen vluchten met een hoger
risico. Bijvoorbeeld vliegen met een zwaardere drone boven
stedelijk gebied. Om in deze categorie te mogen vliegen heeft u
een vluchtvergunning nodig van de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT). Dit kan ook een vluchtverklaring zijn wanneer het
een door EASA gepubliceerd Standaard Scenario betreft.
• Gecertificeerde categorie
De Gecertificeerde categorie is voor vluchten met een zeer hoog
risico. Denk aan drones waar mensen mee worden vervoerd of
het vervoer van gevaarlijke goederen. Er gelden zeer strenge eisen
voor vluchten in deze categorie, vergelijkbaar met de eisen die
gesteld worden aan de bemande luchtvaart.


Verzekering
Het wordt aangeraden om u te verzekeren voor lichamelijke of
materiële schade aan derden door ongelukken met drones of
modelvliegtuigen.

Ga dus na of uw persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering schade veroorzaakt door modelvliegtuigen dekt.

Voor particuliere exploitanten met een modelvliegtuig vanaf 20 kilogram
is een verzekering verplicht op basis van EU-regelgeving. U kunt uw
verzekering toevoegen aan uw registratie in het register van de RDW.
Dat kan online via de website van de RDW.


Privacy
Houdt u waar u ook met uw drone vliegt rekening met de privacy
van anderen. Ook als u geen opnamen maakt kunnen mensen zich
in hun privacy aangetast voelen als er een drone in de buurt komt.
Zorg ervoor dat bij de publicatie van foto’s of videobeelden er geen
mensen herkenbaar in beeld komen, tenzij u daarvoor toestemming
hebt gekregen.