Geschiedenis

De vereniging is op 1 november 1977 opgericht onder de naam “Modelvliegclub Schouwen – Duiveland Goeree – Overflakkee” en heeft haar zetel te Middelharnis.

De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Dordrecht.

De vereniging heeft ten doel het gezamenlijk vliegen met radiografisch bestuurde modelvliegtuigen, het bouwen van modelvliegtuigen en het bevorderen van de modelvliegsport in de ruimste zin genomen.

Nadat de vereniging was opgericht (met 11 leden) moest er een plaats worden gevonden om te kunnen vliegen. Deze werd gevonden bij de Kabbelaarsbank van 1977 tot 1984. Dankzij de komst van Port Zeelande was daar geen plaats meer voor de modelvliegvereniging.

Toen is door de vereniging al verschillende keren bij de betreffende instanties (provincie, gemeente, domeinen, waterschap etc.)schriftelijk overleg gepleegd om een geschikt terrein te vinden. Al deze pogingen liepen op niets uit en werden afgedaan met de mededeling dat er geen terrein beschikbaar was.

Dat de vereniging van het kastje naar de muur werd gestuurd blijkt wel uit de vele lokaties die we gehad hebben zoals;

Van de Kabbelaarsbank naar de Schelphoek.

Vervolgens na 1 jaar verhuisden we naar een veld bij camping de klepperstee in Ouddorp. Dit was geen geschikte locatie, want we hadden veel storing van de zendmasten die daar vlak in de buurt staan.

Na een maand of drie vertrokken we naar Melissant waar gebruik werd gemaakt van de vliegstrip een sproeibedrijf.

Daarna een tijdje naar Dirksland waar van de ijsbaan gebruik werd gemaakt.

Toen naar Herkingen naast de motorcrossbaan (inmiddels stiltegebied),daarna de Bekadeweg te Middelharnis.

Een aanvraag voor een definitieve plaats aldaar werd echter door de gemeente in 1988 afgewezen.

Uiteindelijk werd een geschikte plaats gevonden aan de Bolletjesweg te Middelharnis (1 april 1989) waar zelfs (in maart 1989) een vergunning van de wet geluidhinder werd afgegeven.

Nadat het veld was ingericht en de gemoederen wat tot rust gekomen waren werd in 1990 vernomen, dat het perceel aan de Bolletjesweg, waar het vliegveld op gestationeerd was, verkaveld zou worden.

Middels de ruilverkaveling, is voornoemd perceel van eigenaar verwisseld, deze had te kennen gegeven geen prijs te stellen op het modelvliegveld waardoor wij genoodzaakt waren per 1 november 1991 het veld te verlaten.

In verband hiermee werd weer koortsachtig gezocht over het gehele eiland naar een geschikt perceel.

i80159398._szw270h3500_

Uiteindelijk werd een geschikt perceel gevonden aan de Middelweg te Middelharnis.

Dit perceel, welke  een oppervlakte had van 0,6 ha, konden wij kopen (of huur(koop) van de eigenaar.

Omdat dit een definitieve lokatie van het modelvliegveld zou kunnen betekenen en rekening moest worden gehouden met voldoende parkeerplaats, eventueel een clubgebouw en de eisen van de minimum maten van een modelvliegveld 100 X 100 meter ,teneinde nationale en internationale festiviteiten te organiseren, was de vereniging op zoek naar nog een stuk perceel van minimaal 0.4 ha om op deze wijze een totale oppervlakte van 1 ha te verkrijgen.

Bij informatie bleek, dat de aankoopprijs voor een perceel van 1 ha rond de 40 à 45.000 gulden zou liggen.

Omdat een dergelijk bedrag niet door de vereniging was op te brengen werd een subsidie-aanvraag ingediend die resulteerde in een gesprek met de gemeente en de ruilverkaveling. Uit de vele gesprekken die daarop volgden werd ons door de gemeente een perceel ter huur aangeboden aan de Middelweg te Middelharnis, kadastraal bekend als gemeente Middelharnis, sectie B, nummer 1062. Na alle gedane inspanningen zag het er naar uit dat de vereniging nu eindelijk vaste voet zou krijgen.

Op 1 mei 1993 werd het veld geopend door de burgemeester van middelharnis, waar wij tot op heden nog steeds onze mooie hobby kunnen uitoefenen.